Drive-In Pallet Rack & Drive-In Rack

Drive-In Pallet Rack

เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็น Pallet สินค้ามีจำนวนมากๆ แต่ชนิดสินค้าน้อย (ไม่หลากหลาย) ลักษณะการจัดเก็บควรเรียงลำดับก่อนหลังให้ถูกต้อง สินค้าชนิดเดียวกัน เก็บไว้ในโซนเดียวกัน โดยให้สินค้าที่ต้องการขนถ่ายก่อน อยู่ด้านหน้าสุด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

Drive-In Rack

Drive-In Rack ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ได้ถึง 40-60% โครงสร้างมีความแข็งแรง และสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 500-1,500 กิโลกรัม ต่อ 1 พาเลท


สนใจสินค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ สายด่วน 02-9196121-2

มือถือ 081-806 7832 | 086-019 6471 หรือ กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับการติดต่อกลับ